ÜYELİKLER

Legal 500

lg

IFLR 1000

iflr

The Lawyer Network

tln

International Law Office

ilo

HG

hg

AEA International Lawyers Network

aea

Ten Law Network

ten1

Advisory Excellence

ae

Intenational Law Firms

ilf

The International Chamber of Commerce

icc

International Bar Association

iba

Martindale

martindale

U.S. EMBASSY

abd

GÜNEŞ & GÜNEŞ HUKUK BÜROSU

Müvekkillerinin ihtiyaçlarına odaklanarak, en hızlı ve tatminkar çözümleri, mesleğin onur ve haysiyetiyle bağdaşacak şekilde sunmayı ilke olarak benimsemiştir. Bu kapsamda avukatlık mesleğinin kamu hizmeti niteliğine sahip olması, sır saklama yükümlülüğü, her türlü hukuki mesele va anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun şekilde çözümlenmesi amacını güden çalışma politikamız, Avukatlık Kanunu'nun genel ilkeleri doğrultusunda belirlenmiştir.

Hukuk Büromuzda, danışman avukatlarımızla birlikte, müvekkil ve müvekkil adayı gerçek ve tüzel kişilerle yapılan görüşme ve toplantılar neticesinde somut olayın durumuna göre gereken hukuki prosedür işletilmektedir. Bu aşamada uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesi imkanı varsa uzlaşma yoluna gidilmekte, dava aşamasına gelmiş vakalarda ise hak kayıplarının yaşanmaması için derhal uygulamaya geçilmektedir.

VEKALETNAME imaj

vekalet-çıkarma

UYARI imaj

vekalet uyarı