Avrupa Birliği Hukuku ve AİHM'ne Başvuru

avrupa-birliği-hukuku

Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerini doğrudan ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı temel olarak uluslararası sözleşmeler üzerinden oluşturulmuş ve yürütülmektedir. Uluslararası sözleşmelere AB üyesi ya da aday ülkelerinin uyum sağlaması, iç hukuk kurallarını da bu sözleşmelere uygun hale getirmesi gerekmektedir. Türkiye de AB ile üyelik müzakereleri kapsamında iç hukukunda uluslararası sözleşmelere uygun değişiklikler yapmaktadır. Yapılan değişikliklerden bireyler ya da kurumlar doğrudan etkilenmektedir. Bu mevzuat kapsamında özellikle insan hakları ihlalleri önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’nin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda güvence altına aldığı temel hak ve hürriyetleri bireylere karşı ihlal etmesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru söz konusu olabilmektedir.

Güneş & Güneş'te; Avrupa Birliği Hukuku’nun gelişmelerini sürekli olarak takip etmekte ve iç hukuka ilişkin düzenlemeler ışığında müvekkillerimize en güncel ve en doğru hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz. Mevzuatın ağırlıklı olarak İngilizce olması sebebiyle ileri derecede İngilizce bilen avukatlara sahip bir hukuk bürosuyuz. Avrupa Birliği Hukuku ve buna bağlı olarak İnsan Hakları Mevzuatı alanlarında pek çok çalışmamız bulunmaktadır. Özellikle ulusal ve uluslararası müvekkillere iç hukuk yollarının tüketilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya diğer uluslararası çözüm makamlarına yabancı dilde başvuru yapılması, yapılan bireysel başvuruların takibi, gerektiğinde buralarda görülecek duruşma, oturum, müzakere ve uzlaşma işlemlerinde temsilen bulunma ve alınan kararların uygulanmasına ilişkin iç hukuk makamlarında icrai işlemleri gerçekleştirme konularında avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık vermekteyiz.