Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Doğrudan-yabancı-yatırımlar

Doğrudan yabancı yatırımlar; bir firmanın satın alınması, yeni bir firma için ilk sermayenin temin edilmesi, mevcut bir firmanın sermayesini artırma yoluyla bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye yapılan yatırımları ifade eder. Bu yatırımlar birleşme ve devralmalar yoluyla olabileceği gibi şube ve irtibat bürosunun kurulması, proje yönetimleri, serbest ticaret bölgeleri gibi vasıtalarla da gerçekleştirilebilir.

Güneş & Güneş'te; doğrudan yabancı yatırımcıların Türkiye’de birleşme ve devralmaların yanı sıra diğer yollarla da yatırım yapması için gerekli hukuki prosedürlerin belirlenmesi, müzakerelerin sürdürülmesi, ilgili makam ve mercilere başvuru yapılması ve sözleşmeler akdedilmesi konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

Doğrudan yabancı yatırımlar, ticari hayatta özellikle Birleşme ve Devralma işlemlerinde önem arz etmektedir. Şirketlerin Birleşme ve Devralma işlemlerinde, mevzuat, içtihatlar ve ticari teamüller ve bunlara ek olarak sektörel şartlar ile bölgesel ve uluslararası ekonomik konjonktür de göz önüne alınmalıdır. Hukuk bürosu olarak; Birleşme ve Devralma öncesi tahkikatların (due diligence) yapılması, hazırlık aşamasında ilgililer ile müzakere edilmesi, projelerin sunulması ve sözleşme görüşmelerinde bulunulması gibi sözleşme öncesi adımları yakından takip etmekteyiz. Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu gibi kurumların zorunlu kıldığı prosedürlerin yürütülmesi, gerek görüldüğü takdirde İnsan Kaynakları yapılandırması, Birleşme ve Devralma sonrasında imzalanacak veya daha öncesinde akdedilen sözleşmelerin yürütmesinin sağlanması gibi işlemlere ilişkin hizmetler de sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: türkiye'de doğrudan yabancı sermaye yatırımları, 2019 TCMB Doğrudan Yabancı yatırımlar,türkiye'de doğrudan yabancı sermaye yatırımları, 2021Doğrudan yabancı sermaye yatırımları , TürkiyeDoğrudan yatırım Nedir, Doğrudan yabancı yatırım İstatistikleri, Doğrudan yabancı yatırım yapan şirketler, türkiye'de doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2020