Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Davaları

Fikri-ve-sınai-haklar-hukuku

Fikri haklar; kişilerin bilgi ve emek ile oluşturdukları eserler üzerinde sahip oldukları haklardır. Bu eserler bilim, edebiyat eserleri, güzel sanatlar, sinema gibi alanlarda verilen eserlerdir. Sanayi ve tarımdaki buluşlar, yenilikler ve tasarımlar üzerinde sahip olunan haklar ise sınai hakları oluşturur. Hem fikri mülkiyet hem de sınai mülkiyet; kurulması, tescili ve korunması aşamalarında hukuki danışmanlığa ve bu alanda kaliteli hizmet veren bir hukuk bürosuna ihtiyaç duyabilmektedir.

Güneş & Güneş'te; müvekkillerimize, başta marka, patent, faydalı model, tasarım, lisans ve telif hakları konuları olmak üzere fikri ve sınai haklar hukukunun tüm konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Bu haklara ilişkin olarak tescil öncesi araştırma, tescil başvurularına dair işlemlerin yürütülmesi ve lisanslandırılması konularında derin bir araştırma ile müvekkillerimize en uygun yol haritasını sunmaktayız.

Fikri ve sınai haklara ilişkin kullanımların devri, sınırlandırılması, yenilenmesi, teminata konu edilmesi, güvenliklerinin sağlanması gibi haller söz konusu olabilmektedir. Bu gibi hallerde müvekkillerimizin lehine olacak şekilde en doğru ve en hızlı hukuki çözümleri üretmekteyiz. Fikri ve sınai hakların ihlalleri söz konusu olduğunda ise ihlalin giderilmesi ve müvekkillerimizin hak kayıplarının önlenmesi için arabuluculuk, tahkim, dava ve icra yolları ile avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Anahtar Kelimeler : FSEK dava türleri,Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi yetki,Fikri ve sınai haklar hangi hak grubundadır,Fikri ve Sınai Haklar yetkili mahkeme,Fikri ve Sınai Haklar ihlali,Marka Hukuku pdf,Fikri mülkiyet dava örnekleri,Fikri mülkiyet davaları