Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku Davaları

gayrimenkul-hukuku

Gayrimenkul ve inşaat hukuku, gerçek veya tüzel kişilerin şahsi ya da ticari amaçla taşınmaz edinmesini, devrini, bu taşınmazlarının niteliklerinin değiştirilmesini, taşınmazlar üzerine sınırlı ayni haklar kurulmasını ya da kiralanmasını içeren mevzuatın tamamıdır. Taşınmaz sahiplerinin hak kaybına uğramaması açısından, taşınmazlara ilişkin gerçekleştirilecek işlemlerin tamamında hukuki danışmanlık alınması, ileride çıkabilecek uyuşmazlıkların önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.

Güneş & Güneş'te, avukat kadromuz ile gayrimenkul hukukuna ilişkin projelerde öncelikle gayrimenkullerin hukuki ve fiili durumları incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda ulusal ve uluslararası müvekkillerimize gayrimenkul alım – satımı, tahsisli arazilere ilişkin proje denetimi, kiralama gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız. İnşaat hukuku alanında ise bina izinleri, yönetim planları ve düzenlemeleri, inşaat hukukuna ilişkin tüm sözleşmelerin hazırlanması gibi konularda hizmet vermekteyiz. Hukuk bürosu olarak bu alanlarda doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin olarak müvekkillerimizi bilgilendirmekte ve koruyucu hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Uyuşmazlık söz konusu olduğunda ise müvekkillerimizin haklarının en doğru ve en hızlı şekilde korunması amacıyla gerekli ve ilgili tüm kurumlar nezdinde müvekkilimizi temsil etmekte, adli yargı mercileri vasıtasıyla avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku,Toprak sahibi ve müteahhit arasındaki emsal davalar,Müteahhit mahkemeye verme,İİnşaat Hukuku Nedir,İnşaat Hukuku Avukat,Kat karşılığı inşaat sözleşmesi belirsiz alacak davası