ÇALIŞMA ALANLARI

antalya avukat çalışma alanları

Aile Hukuku

Aile Hukuku, Medeni Hukukun dalları içerisinde yer alan ve aile ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu dal içerisinde başlıca; nişan, evlilik, boşanma...

Yazının Devamı

Avrupa Birliği Hukuku ve AİHM

Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerini doğrudan ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı temel olarak ...

Yazının Devamı +

Bankacılık ve Finans Hukuku

Ticari hayat, globalleşen dünyanın etkilerini yakından hissetmektedir. Günümüzde büyüme, yeni pazarlar keşfetme, rakip ve ortakları tanıma ...

Yazının Devamı +

Birleşme ve Devralmalar

Bir şirketin kontrolünün kısmen ya da tamamen başka bir şirketin kontrolüne bırakılması, birleşme ve devralmaların ana konusunu oluşturmaktadır ...

Yazının Devamı +

Ceza Hukuku

Ülkemizde Ceza Hukukunun temel mevzuatını; Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere bazı özel kanunlardaki suç ...

Yazının Devamı +

Deniz Ticareti ve Taşıma Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku, iki taraf arasındaki mal alışverişinin deniz yolu ile gerçekleştirildiği hallerde uygulanan hukuk dalıdır. Taşıma Hukuku...

Yazının Devamı +

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Doğrudan yabancı yatırımlar; bir firmanın satın alınması, yeni bir firma için ilk sermayenin temin edilmesi, mevcut bir firmanın sermayesini ...

Yazının Devamı +

Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

Fikri haklar; kişilerin bilgi ve emek ile oluşturdukları eserler üzerinde sahip oldukları haklardır. Bu eserler bilim, edebiyat eserleri...

Yazının Devamı +

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve inşaat hukuku, gerçek veya tüzel kişilerin şahsi ya da ticari amaçla taşınmaz edinmesini, devrini, bu taşınmazlarının ...

Yazının Devamı +

İcra ve İflas Hukuku

Güneş & Güneş olarak müvekkillerimizin üçüncü şahıslarla aralarında doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümü için yetkili ...

Yazının Devamı +

İdare Hukuku

İdare Hukuku; temelini Anayasadan alan, devlet organları ile kamu kurum ve kuruluşlarının örgütlenme ve işleyişlerini düzenleyen ve bunların...

Yazının Devamı +

İş Hukuku ve Sendikalar Hukuku

İş ve Sendikalar Hukuku; iş, işçi, işveren, sosyal güvenlik ve sendika gibi konuları ele alan, bunlar arasındaki hukuki ilişkiyi inceleyen ve bu ...

Yazının Devamı +

Medeni Hukuk ve Miras Hukuku

Medeni Hukuk, gerçek ya da tüzel kişilerin toplumsal ilişkilerinde sahip oldukları ve ileri sürebilecekleri haklar ile bu hakların kullanım...

Yazının Devamı +

Ortak Yatırım Girişimleri (Joint Venture)

Küresel ekonomik gelişmeler ve teknolojik yenilikler, rekabet gücünü hızla artırmakta ve hedeflenen ekonomik zenginliklere ulaşmayı ...

Yazının Devamı +

Otel Kira, Yönetim ve Finansman Sözleşmeleri

Otel Kira Sözleşmeleri, mülk sahibinin, oteli ve otel işletmesine tahsis edilmiş olan demirbaş eşyaları otelin işletilmesi için kiracıya teslim ettiği;...

Yazının Devamı +

Rekabet Hukuku

Rekabet; bir mal veya hizmet türüne ait sektörde, girişimciler arası yaşanan ekonomik yarışa denilmektedir. Piyasadaki rekabet ve getirilerinin ...

Yazının Devamı +

Sağlık Hukuku

Sağlık; kişinin fiziksel, ruhsal, sosyolojik ve mental anlamda çevreyle uyum içerisinde olabilme yetisine sahip olması, herhangi bir işlev bozukluğu ...

Yazının Devamı +

Sigorta & Reasürans

Sigorta Hukuku, sigortacılık faaliyetlerinde ortaya çıkan hata, ihlal ve hukuki uyuşmazlıkların tespiti, önlenmesi ve giderilmesi amacıyla...

Yazının Devamı +

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, çeşitli hukuk dallarını kapsayan bir yapıdır. Başta Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Ceza ...

Yazının Devamı +

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme; birden fazla gerçek veya tüzel kişinin birbirine karşı haklar kazandığı veya yükümlülük altına girdikleri anlaşmalardır. Hukukun...

Yazının Devamı +

Şirketler Hukuku

Şirket; en genel tabirle, bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişinin maddi kazanç sağlamak amacıyla emek veya sermayelerini bir araya getirmesidir...

Yazının Devamı +

Şirket Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

Yeniden Yapılandırma, borçlunun ödeme zorluğu veya imkansızlığına düşmesi halinde, resmî kurumlar nezdinde ya da gayri resmi olarak ...

Yazının Devamı +

Tahkim

Tahkim anlaşması; doğmuş veya doğabilecek anlaşmazlıklar için tabi olunan yargı sistemlerinin yerine, tayin edilen hakemler aracılığıyla çözüme...

Yazının Devamı +

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, gerçek veya tüzel kişiler arasındaki ticari kişilik veya ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi, sona erdirilmesi ve doğabilecek ...

Yazının Devamı +

Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku, farklı ülkelerde bulunan ticaret şirketleri arasındaki ticari iş veya ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi, sona ...

Yazının Devamı +

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku; Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinin gelir elde etme yöntemlerinden biri olan verginin niteliği, doğuşu, tahsili ve ortaya ...

Yazının Devamı +

Yabancılar Hukuku

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda açıkça herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ...

Yazının Devamı +