Turizm tesisleri için ayrılmış kamu arazilerine ilişkin ödemeler ertelendi

Coronavirus (COVID-19) salgınının turizm sektöründe yapacağı olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla bir dizi önlem alınmaktadır. Bu önlemlerle turizmden gelir elde eden yatırımcıların ve işletmecilerin uğrayacağı zararlar azaltılmaya çalışılmaktadır. Bu önlemlerden biri de turizm tesisleri için ayrılmış kamu arazilerine ilişkin ödemelerin ertelenmesidir.

26/3/2020 tarihinde 31080 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 42. maddesi ile 29/6/2001 tarihli 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna geçici madde 25 eklenmiştir.

Bu madde ile ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen, Turizm Bakanlığınca verilmiş belge sahibi yatırımcılar ve işletmecilerden, tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ödemeleri ertelenmiştir. Ertelemeye konu dönem 1/4/2020 ile 30/6/2020 olarak sınırlandırılmış, erteleme süresi ise 6 ay olarak düzenlenmiştir. Ertelemeden yararlanan yatırımcı ve işletmeciler hakkında irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmayacaktır. Ayrıca, ertelemede başvuru şartı aranmayacaktır. Ertelemeden hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisiller de faydalanmaktadır. Alacaklar, erteleme süresinin sonunda herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

Tuba Kızılkaya / Hukukçu

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu
Avukat | Hukuk Bürosu | Arabulucu | Danışman