Türkiye'den işçilerin Almanya'da çalışmasına izin verilmesi için hangi şartları yerine getirmeleri gerekiyor?

Türk vatandaşları AB'de çalışabilir ve özel ikamet düzenlemelerinden yararlanabilir. Üçüncü ülke vatandaşı olarak kabul edilmelerine rağmen, AET-Türkiye Ortaklık Anlaşması'nın gereklerini yerine getirmeleri koşuluyla oturma hakkı elde ederler.

Ankara Anlaşması olarak da bilinen AET-Türkiye Ortaklık Anlaşması'nın amaçlarından biri de ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmektir. 1963'te kabul edildiğinde, işçilerin serbest dolaşımının kademeli olarak yeniden sağlanması konusunda da anlaşmaya varıldı.

Yürürlükteki hükümlere göre, Türk vatandaşları AB üye devletlerinde çalışabilir ve özel ikamet düzenlemelerinden yararlanabilir. Onlar olarak kabul edilir Üçüncü ülke vatandaşları ancak Ortaklık Anlaşmasının gereklerinin yerine getirilmesi durumunda otomatik olarak bir ikamet hakkı kazanır.

Ortaklık Anlaşmasına göre, bir Türk çalışanın normal Alman işgücü piyasasında usulüne uygun olarak istihdam edilmesi halinde oturma hakkı doğar. Aşağıdaki ilke burada geçerlidir:

  • Bir yıllık düzenli çalışmadan sonra, çalışma izninin yenilenmesi ve dolayısıyla aynı işverenle oturma izninin yenilenmesi hakkı doğar.
  • Aynı işverenle üç yıl düzenli çalıştıktan sonra, AB üye ülkelerinden aynı meslek veya aynı sektördeki çalışanların önceliğine tabi olmak kaydıyla, kendi seçeceği bir işverenden herhangi bir başka iş teklifine başvurabilir.
  • Dört yıllık düzenli çalışmadan sonra, herhangi bir ücretli veya maaşlı istihdama ücretsiz erişim vardır.

Bu şartlar yerine getirildiği takdirde, başvuru sahibi sözde beyanlı ikamet izni alır. Göçmenlik makamları daha sonra örgütlenme hakkının devam edip etmediğini belirleyecektir. NSDernekler hukuku uygulama notları Federal İçişleri, İnşaat ve İçişleri Bakanlığı (BMI) bu konuda bilgi veriyor.

Önemli: Ülkeye ilk girişte Türk vatandaşları için üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik hükümler geçerlidir. özel hakkında Giriş koşulları Türk büyükelçiliğine haber verir.