İcra ve İflas Hukuku Kapsamında İcra Takibi Ve Davalar

icra-iflas-hukuku

Güneş & Güneş olarak müvekkillerimizin üçüncü şahıslarla aralarında doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümü için yetkili ve görevli mahkemelerde dava açmak, takip etmek, gerektiğinde nihai kararları istinafa götürmek veya temyiz etmek başlıca işlerimizdendir. Ancak birçok durumda yalnızca davanın sonuçlandırılması yeterli olmayıp, dava sonucunda verilen nihai kararın cebri icraya konulması ve doğrudan doğruya müvekkillerimizin üçüncü şahıslar nezdinde alacaklarının tahsili için de cebri icraya başvurulması gerekebilmektedir. Borçlu konumda bulunan müvekkillerimizin ise haklarının daha fazla kaybolmaması, zedelenmemesi ve ihlal edilmemesi için mevzuatın tanıdığı olanaklar çerçevesinde hukuki koruma yolları söz konusu olabilmektedir.

Hukuk bürosu olarak; müvekkillerimizin borca batık hale gelmiş olan işletmeleri için borcun yapılandırılması prosedüründen konkordato ve iflas kurumlarına kadar icra hukukunun birçok alt dalında da hizmet sunarak müvekkillerimizin mal varlığını icra ve iflas hukuku mevzuatının olanak tanıdığı ölçülerde korumaktayız.

Anahtar Kelimeler : İcra ve İflas Kanunu,Yeni icra Kanunu değişiklikleri 2020,Takip Hukuku Nedir, İvra iflas Avukat, Antalya İcre İflas Avukat, Antalya iflas Avukat