İş Hukuku ve Sendikalar Hukukundan Doğan Davalar

iş-hukuku-ve-sendikalar-hukuku

İş ve Sendikalar Hukuku; iş, işçi, işveren, sosyal güvenlik ve sendika gibi konuları ele alan, bunlar arasındaki hukuki ilişkiyi inceleyen ve bu konularda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar için çözüm yolları düzenleyen hukuk dalıdır. İş ve Sendikalar Hukuku; günümüzde yalnızca işçiyi değil işvereni de korumaktadır. Bu sebeple başta iş sözleşmeleri olmak üzere istihdam ile ilgili tüm konuların mutlaka mevzuat, teamüller ve her iki tarafın temel hak ve menfaatleri gözetilerek incelenmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir.

Güneş & Güneş'te; değişen mevzuat, gelişen teknoloji, ortaya çıkan yeni sektörler ve uygulamaya dair tüm gelişmeler yakından takip edilmektedir. Hukuk bürosu olarak iş sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin revize edilmesi, mevzuata uygun insan kaynakları protokolü oluşturulması, iş güvenliği ile ilgili denetimlerde hazır bulunma, fesih ve çıkış bildirimlerinin yapılması gibi konulara ilişkin işlemler tarafımızca titizlikle hazırlanmakta ve takip edilmektedir. Ödenmesi gereken işçi alacakları, tazminatlar ve sosyal güvenlik primlerinin takibi konuları ile hizmet tespiti ve buna bağlı işçi alacağı davalarını açmak, açılan davaları takip etmek, alınan kararları cebri icraya koymak üzere bireysel ve kurumsal olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz mevcuttur.

Sendikaların söz konusu olduğu toplu iş hukukunda ise yürürlükteki mevzuat ve eyleme konu edilecek işin unsurlarını göz önüne alınarak müvekkillerimizi grev ve lokavt konularında bilgilendirmekte ve uygulamasında hukuki danışmanlık sunmaktayız. Hukuk bürosu olarak, grev ve lokavt hallerinde kanuna aykırı hallerde mahkemeden tespit isteme; alınacak tedbir kararlarının uygulanması, itirazı ve eylemlerden ötürü ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıkların uzlaşma, arabuluculuk ve dava yollarıyla çözümü konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; iş yerlerinde işin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli şartların sağlanması ve mevcut şartların iyileştirilmesi üzerine işveren ve işçilerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı ay veya daha uzun süreli işlerin yapıldığı yerlerde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur. Güneş & Güneş'te yeni iş yeri açacak veya mevcut iş yerinde güvenli iş ortamının tesisini sağlayacak müvekkillerimize mevcut mevzuat ve denetim uygulaması kapsamında hukuki danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Sendikalar hukuku pdf,Toplu iş Hukuku,Toplu iş Hukuku pdf,Sendikalar ve toplu is sözleşmesi Kanunu,Sendikalar Kanunu,İs Kanunu , 6356 sayılı Sendikalar ve toplu is sözleşmesi, Antalya Avukat, Antalya iş hukuku avukatı