Şirket Borçlarının Yeniden Yapılandırması

Şirket-Borçlarının-Yeniden-Yapılandırması

Yeniden Yapılandırma, borçlunun ödeme zorluğu veya imkansızlığına düşmesi halinde, resmî kurumlar nezdinde ya da gayri resmi olarak doğrudan alacaklılar ile karşılıklı müzakerede bulunarak mevcut borç tutarı veya ödeme planı üzerinde borçlu lehine yapılan düzenlemelerdir. Yeniden Yapılandırma sürecinin merkezindeki konular ise stratejik değerlendirme, sermayenin iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, şirket satın alma ve mali, hukuki risk ve fırsat analizi olarak özetlenebilir.

Güneş & Güneş, avukat kadrosu ile müvekkillerine resmi veya gayrı resmi şekilde borçlarını yeniden yapılandırma konularında uygulamaya ilişkin tavsiyeler sunmakta, bu doğrultuda müvekkillerini yapılandırma müzakereleri ve işlemlerinde temsil etmektedir.

Yeniden Yapılandırma sadece borç ödeyemezlik durumlarında değil, özellikle dünya ekonomisinde sıkça meydana gelen dalgalanmalar ile global piyasalardaki stratejik değişikliklere ayak uydurmak için alınan büyüme veya küçülme kararları, birleşmeler, devralmalar, bölünmeler, tedarik zincirlerinin gözden geçirilmesi ve gerek görüldüğünde yenilenmesi gibi süreçlerde de başvurulan bir müessesedir. Hukuk bürosu olarak sadece yapılandırma gereklilik ve şartlarının oluşması aşamasında değil, öncesinde de müdahale etmek üzere borç ve yatırım danışmanlığı alanında çalışan avukatlarımız, müvekkillerimize finansman seçeneklerini değerlendirme, kredi başvurusu, kredi derecelendirme süreci, mali stratejiler geliştirme ve faktöring kuruluşları ile olan ilişkiler için de hizmet vermektedir.

Anahtar Kelimeler : Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma,Yeniden yapılandırma süresi uzatıldı mı,Şirket yapılandırma nedir,7326 yapılandırma,Şirket yapılandırma nasıl yapılır,Yapılandırma nedir,Kamu borcunun yeniden yapılandırılmasına ne denir, Konsolidasyon Nedir