Medeni Hukuk ve Miras Hukukundan Doğan Davalar

Medeni-Hukuk-ve-Miras-Hukuku

Medeni Hukuk, gerçek ya da tüzel kişilerin toplumsal ilişkilerinde sahip oldukları ve ileri sürebilecekleri haklar ile bu hakların kullanımı, kısıtlanması ve devrini içeren kapsamlı bir hukuk dalıdır. Medeni hukukun alt dallarından olan miras hukuku ise, miras bırakanın malvarlığının yönetimine ilişkin kurallar ve doğabilecek uyuşmazlıkların tespiti ile çözümünü ele almaktadır.

Güneş & Güneş, Medeni Hukuk ve Miras Hukuku alanlarında çalışan avukat kadrosu ile; medeni hukuk alanında başta vasi tayini, yaş ve isim tahsisi ile nüfusa ilişkin davalarda gerçek ve tüzel kişi müvekkillere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Hukuk bürosu olarak Miras Hukuku açısından ise vasiyetname hazırlanması, veraset ve intikal işlemleri, mirasın taksimi, mirasın reddi, ortaklığın giderilmesi ve tereke davaları gibi konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Anahtar Kelimeler : Miras Hukuku,Antalya Miras hukuku Avukatı,Antalya Boşanma ve miras sorunları, Babadan kalan miras paylaşımı,Miras paylaşımı davası,Aile içi miras davası,Miras paylaşımı yasal süresi ne kadardır,Miras Paylaşımı davası zaman aşımı Antalya Miras Avukatı, Kemer Miras Avukatı