Ortak Yatırım Girişimleri (Joint Venture)

Ortak-Yatırım-Girişimleri

Küresel ekonomik gelişmeler ve teknolojik yenilikler, rekabet gücünü hızla artırmakta ve hedeflenen ekonomik zenginliklere ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle işletmeler; yatırım faaliyetleri için yerli ya da yabancı yatırımcılar ile stratejik ittifaklar kurmaya yönelmektedir. Ortak Yatırım Girişimleri veya uluslararası ticari hayatta kullanılan adıyla Joint Venture; birden fazla tüzel kişinin bir araya gelerek ve birlikte hareket ederek kararlaştırdıkları ortak işletme yapısına denilmektedir. Bu olanak ile ulusal ve uluslararası firmalar teknolojik olarak gelişme, yabancı oldukları piyasaları hızlı bir şekilde keşfedebilme, maliyetleri azaltabilme, ham madde tedarikinde kolaylık gibi avantajlara sahip olmaktadır. Bu avantajlar ise firmaları rekabet yarışında öne geçirmektedir.

Joint Venture için öngörülen en büyük dezavantaj ise; uygulamasının çoğunlukla pek bilinmeyen bir bölge veya sektöre yönelik olması sebebiyle risk seviyesinin oldukça yüksek olmasıdır. Bu sebeplerle Joint Venture hazırlık projelerinin hem yurt içi hem de yurt dışı süreçlerinde azami özen gösterilmelidir. Yalnızca mevzuat ile uluslararası teamüller değil; hedef bölgelerdeki sektörel koşullar ile sosyal yapı da mümkün olduğunca detaylı bir şekilde araştırılmalıdır. Tüm bu işlemler için kaliteli hizmet veren bir hukuk bürosu ile anlaşılması, ileride telafisi güç zararların doğmasını engelleyecektir.

Güneş & Güneş'te avukat kadromuz ile müvekkillerimize ortak yatırım girişimleri alanında vereceğimiz hukuki danışmanlıkta ilk önce, hedef pazar ve coğrafi bölge şartlarını araştırmaktayız. Yerel ve uluslararası mevzuatı müvekkillerimizin ihtiyaçlarına göre değerlendirmekteyiz. Bu bağlamda marka, lisans, ruhsat ve gerekli izinler için başvuruları yapıp sonuçlandırabilmekteyiz.

Hukuk bürosu olarak ayrıca, yatırım ortaklıklarına temel dayanak oluşturacak ana sözleşme, gizlilik anlaşmaları, niyet mektupları ve diğer evrakların taslaklarının oluşturulması, imzalanması, yürürlüğe konması ve bu girişimler ile ilgili olarak doğabilecek her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü için avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu doğrultuda öncelikle uyuşmazlıkları doğmadan önlemeyi hedeflemekteyiz. Bu olmadığı takdirde dahi uyuşmazlıkları hızlıca gidermek adına teklif sunma ve müzakerelere katılma aşamasında müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Bu aşamaların uyuşmazlığın giderilmesinde yeterli olmaması halinde dava açma, tahkim prosedürünü işletme, mediasyon ve arabuluculuk ya da mümkün olan diğer alternatif çözüm yollarına başvurma, ilam ve hakem kararlarının icrası ile yabancı yargı kurumlarının kararlarının tenfiz ve tanıma işlemleri için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz de bulunmaktadır.

Ortak Yatırım Girişimleri çoğu zaman ek maliyetler, finansal risk hesaplamaları, kredi kuruluşlarından alınan analiz raporları ve borç yapılandırması gibi yan işlemleri de beraberinde getirebilmektedir. Güneş & Güneş olarak Uluslararası Ticaret Hukuku alanının yanı sıra temel faaliyet konularımızdan birisi de Bankacılık ve Finans Hukukudur. Bu alanda çalışan avukat kadromuz ile müvekkillerimizin bankalar ve diğer finans kuruluşları nezdinde kredi başvuruları, yeniden yapılandırma, Ortak Yatırım Girişimlerinin konusunu oluşturan inşaat sektörü için İnşaat Finansmanı, teminat mektubu ve anlaşmalarının hazırlanması, müzakeresi ve güncel mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi hususlarında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler : türkiye'deki ortak girişim örnekleri,Ortak yatırım Nedir,Joint Venture örnekleri, Ortak girişim örnekleri,Joint Venture yapan şirketler, Yatırım sermayesi, Girişim sermayesi yatırım ortaklığı Nedir, Girişim sermayesi şirketleri nelerdir