Otel Kira, Yönetim ve Finansman Sözleşmeleri

Otel-Kira,-Yönetim-ve-Finans-Sözleşmeleri

Otel Kira Sözleşmeleri, mülk sahibinin, oteli ve otel işletmesine tahsis edilmiş olan demirbaş eşyaları otelin işletilmesi için kiracıya teslim ettiği; kiracının da sözleşmede kararlaştırılan kira bedelini ödediği ve kanundan kaynaklanan diğer yükümlülükleri yerine getirdiği sözleşmelerdir. Otel yönetim sözleşmelerinde ise otel sahibi, otel kirası sözleşmelerinden farklı olarak işletme hakkını muhafaza ederek sadece ödediği bedel karşılığında otel yönetimine ilişkin hizmet almaktadır. Otel finansman sözleşmeleri ise yerli ya da yabancı yatırımcıların turizm sektöründe faaliyet göstermek istemesi veya halihazırda turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyüme isteği doğrultusunda söz konusu olmaktadır.

Güneş & Güneş'te, otel odaklı projeler öncesi hazırlıklar kapsamında sözleşmeye konu edilecek otelin fiili ve hukuki durumu hakkında incelemeler yapılmakta, en uygun yol haritası belirlenmekte ve müvekkillerimiz ulusal ve uluslararası yatırımcılar ve finans kuruluşları ile yapılacak anlaşmalarda en iyi şekilde temsil edilmektedir. Hukuk bürosu olarak; müvekkillerimizin otel yatırımları söz konusu olduğunda ise proje taslaklarının oluşturulması, geliştirilmesi, finansmanı, arazinin imar durumunun tespiti, alımı, inşaat izin ve ruhsat alımı işlemleri, arazinin tahsis işlemleri veya paylaşımı, teşvik başvurusu gibi işlemler tarafımızca gerçekleştirmekteyiz. Otel kira, yönetim ve finansman sözleşmeleri kapsamında verdiğimiz diğer hukuki danışmanlık hizmetleri ise işletme ve marka konulu lisans sözleşmeleri, tedarik ve yönetim modeli geliştirilmesi, reklam faaliyetleri ve özel usule tabi varlık devirleri gibi konuları kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İşletme Sözleşmesi,İşletmeyi kiraya vermek, Cafe kira Sözleşmesi örneği, AVM kira sözleşmesi örneği, Taşınmaz kira sözleşmesi örneği, Otel kiralama teklif örneği, İsletme sözleşmesi örneği, Ahır kira sözleşmesi