Rekabet Hukuku Davaları

Rekabet-Hukuku

Rekabet; bir mal veya hizmet türüne ait sektörde, girişimciler arası yaşanan ekonomik yarışa denilmektedir. Piyasadaki rekabet ve getirilerinin korunması, geliştirilmesi ve rekabeti bozucu tutumların önlenmesi amacıyla düzenlenen kuralların bütünü, Rekabet Hukuku olarak adlandırılmaktadır.

Devletler, rekabet hukuku alanında ihlallerin önlenmesi adına çeşitli uygulamaları geliştirmekte ve yaptırımlar uygulamaktadır. Güneş & Güneş, Rekabet Hukuku alanında çalışan avukat kadromuzla müvekkillerimize; üreticiler, ithalatçılar ve yabancı devletler dahil, başta kartel ve anti-damping olmak üzere haksız rekabet soruşturma ve yaptırım süreçlerinin her aşamasında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bu doğrultuda yerel ve uluslararası alanda rekabete ilişkin güncel düzenlemeler, bakanlık ve diğer kurumlara yapılacak şikâyet başvuruları, soruşturma, kovuşturma ve hukuk davaları aşamasında temsil ve işletmenin faaliyetine ilişkin sözleşme ve belgelerin Rekabet Hukuku mevzuatına uygun hale getirilmesi konularında da danışmanlık hizmetlerimiz mevcuttur.

Rekabet Hukuku, Birleşme ve Devralma işlemlerinde de önem arz etmektedir. Nitekim bu birleşme ve devralmalar bazı durumlarda kötüye kullanılarak küçük teşebbüsleri ortadan kaldırma veya yeni teşebbüslerin piyasaya girişini engelleme gibi sonuçlar da doğurabilmektedir. Hukuk bürosu olarak Şirketler Hukuku ve Rekabet Hukuku alanında çalışan avukatlarımız; birleşme ve devralma işleminin Rekabet Kurumu denetimine tabi olup olmadığının tespiti, bildirim formlarının eksiksiz bir şekilde doldurularak Kurum’a teslim edilmesi, işleme taraf olan firmaların ciro hesaplamalarının yapılması ve Kurum’un yürüttüğü incelemeleri takip ederek gerektiğinde bilgi ve evrak ibrazı konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Haksız rekabet davaları örnekleri,Haksız rekabet davaları,Haksız rekabet davaları görevli mahkeme,Haksız rekabet davaları zaman aşımı,Haksız rekabet davası hangi mahkemede açılır, Haksız rekabet davasını kimler açabilir, Haksız rekabet halleri, TTK haksız rekabet