Sağlık Hukuku Davaları

Sağlık-Hukuku

Sağlık; kişinin fiziksel, ruhsal, sosyolojik ve mental anlamda çevreyle uyum içerisinde olabilme yetisine sahip olması, herhangi bir işlev bozukluğu veya sakatlık etkisi altında bulunmaması olarak tanımlanabilir. Sağlık Hukuku ise sağlık hizmeti alan, hizmeti sunan ve hizmetten yararlananlar ile bu hizmetler için tayin edilen kontrol ve denetim mekanizmaları arasındaki ilişkileri düzenleyen, kendine has bir hukuk dalıdır.

Bu alanda uygulamada en sık karşılaşılan davalar, malpraktis (doktor hatası) davalarıdır. Hekim hatası veya tıbbi ismiyle “malpraktis (Doktor Hatası)” kavramı Meslek Etiği Kurallarına göre; hekimin bilgisizliği, tecrübesizliği veya ilgisizliği sebebiyle bir hastanın zarar görmesi olarak tanımlanmaktadır. Dünya Hekimler Birliği ise bu tanımı çok daha geniş tutmakta ve hekimin icrai olarak özensiz davranışlarına; ihmalkarlık, yanlış uygulamaya müdahale etmeme veya standart prosedürün gerekli olmadığı halde değiştirilmesini de eklemiştir. Malpraktis (Doktor Hatası); yanlış tedaviyi uygulayan hekimin ve onun bağlı olduğu kurumun hukuki ve bazı durumlarda cezai sorumluluğunu doğurmaktadır. Hekimin hatası veya sağlık kurumunun kusuru sebebiyle zarar gören hastalar, hekimden ya da kurumdan maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Ancak bu alana ilişkin mevzuatın dağınık olması, iyi bir hukuk bürosu ile birlikte yola çıkılmasını gerektirebilmektedir.

Güneş & Güneş olarak Sağlık Hukuku alanında güncel mevzuatın takibini yapmakla beraber şehirlerin çeşitli bölgelerindeki sağlık kuruluşlarının işleyiş ve uygulamalarını da yasal olanakların izin verdiği ölçüde takip etmekteyiz. Başta malpraktis (Doktor Hatası) davaları olmak üzere hasta hakları, hekim hataları, hekimlerin mesleki sorumluluğu, Yüksek Sağlık Şûrası kararları, organ naklinin hukuki boyutu, özel sağlık kuruluşlarının sorumluluğu gibi sağlık hukukuna ilişkin tüm hukuki konularda bireysel ve kurumsal müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler : Malpraktis dava örnekleri, Sağlık Bakanlığı'na dava dilekçesi, Sağlık hukuku avukatı nasıl olunur, Sağlık hukuku davaları hangi mahkemede?, Sağlık hukukçusu ne iş yapar?, Sağlık hukuku ne demek?, Sağlık hukuku nedir uğraş alanları nelerdir?