Şirketler Hukuku Davaları

şirketler-hukuku

Şirket; en genel tabirle, bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişinin maddi kazanç sağlamak amacıyla emek veya sermayelerini bir araya getirmesidir. Bu durumda şirketler, gerekli hukuki prosedürler işletilerek ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olurlar. Şirketler Hukuku ise bu şirketlerin kuruluşu, sermaye yapıları, türleri, ortakları, idare ve işletimi, temsili, sona ermeleri ve tasfiyeleri gibi konuları kapsayan bir hukuk dalıdır.

Güneş & Güneş'te; Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında çalışan avukatlarımız ile kişisel, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, ortaklık yapısının belirlenmesi, şirket kuruluşunun gerçekleştirilmesi, ticaret unvanı ve işletme adı gibi tescil işlemlerinin yürütülmesi, genel kurul ve yönetim kurullarının toplanması, karar alması ve bu kararlara ilişkin ihtilafların giderilmesi konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Kuruluş ve dönemsel işlemlerin haricinde ise şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapma, sermaye artırımı ve indirimi, sermaye değişiklikleri neticesinde doğan zararların giderilmesi veya önlenmesi, şirket hak ve alacaklarının yetkili ve görevli mahkemeler ve icra müdürlükleri nezdinde takip etme gibi hizmetler sunmaktayız. Hukuk bürosu olarak; gerektiği takdirde iflas işlemleri, konkordato ve ortaklar ile şirket organlarının ceza sorumluluğunu gerektiren fiillere karşı Ceza Hukuku hükümleri çerçevesinde savunma işlemleri de ticari şirket statüsündeki müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler arasındadır.

Anahtar Kelimeler : Ticaret Hukuku davaları ,KitapTicaret Hukuku Davaları,Limited şirket ortaklığının tespiti davası,Ticaret Avukatı Nasıl Olunur,Ticaret avukatı ekşi,En iyi ticari avukatlar,Avukatlık şirketleri,Antalya Ticaret hukuku Avukatı Ne iş Yapar