Ticari Davalar

Ticaret-Hukuku

Ticaret Hukuku, gerçek veya tüzel kişiler arasındaki ticari kişilik veya ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi, sona erdirilmesi ve doğabilecek uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hukuk kurallarının bütününü ifade eder. Gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacirin, ticari işleri ile ticaret hukukuna tabi olduğu tartışmasızdır.

Ticari hayat serilik ve sürekliliğe ihtiyaç duyan, değişken bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ticari hayata ilişkin olarak yapılacak hukuki iş ve işlemlerin doğruluğu kadar hızlılığı da önem arz etmektedir. Bu bağlamda öne çıkan konulardan biri de ticari sözleşmelerdir. Hem ülkemiz sınırları içerisinde hem de uluslararası alanda ticaret hayatının sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için anlaşmazlıkların önlenmesi, belirsizliklerin kaldırılması ve azami ölçüde güvenin sağlanması aşamasında ticari sözleşmeler önemli bir rol oynamaktadır.

Günümüzde, gelişen teknoloji ile birlikte e-ticaret hızla yaygınlaşmaktadır. E-ticaret, ticari faaliyetlerin elektronik araçlar ve internet üzerinden yürütüldüğü zamanlarda söz konusu olmaktadır. Bu alan her ne kadar yaygınlaşmakta olsa da henüz ülkemiz açısından yeni bir alan olduğundan, bu alanda ilerlemek isteyen tacirlerin doğru hukuk bürosu ile çalışarak etkili bir hukuki danışmanlık alması gerektiğini düşünmekteyiz.

Antalya’da ticari hayatın geliştiği alanlardan biri Serbest Bölge’dir. Antalya Serbest Bölgesi, yatırımcılar için mali ve yasal avantajlar içerdiğinden fazlaca tercih edilmektedir. Ancak buradaki işleyiş, farklı mevzuat hükümlerine tabidir. Bu hükümlerin doğru tespiti ve uygulanması, yatırımcının zaman ve para kaybının önüne geçecektir.

Güneş & Güneş olarak; Ticaret Hukuku alanında çalışan avukat kadromuzla ulusal ve uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması, yürütülmesi, sona erdirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümü, ticari görüşmeler ve uzlaşma, franchising (bayilik) sözleşmeleri, yatırım teşvikleri, yabancı sermaye transferi, şirket kuruluşlarına ilişkin resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bütün bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi, e- ticaret gibi konularda kişisel, ulusal ve uluslararası müvekkillerimize; Türkiye ve Serbest Bölgeler nezdinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Ticaret Hukuku davaları ,KitapTicaret Hukuku Davaları,Limited şirket ortaklığının tespiti davası,Ticaret Avukatı Nasıl Olunur,Ticaret avukatı ekşi,En iyi ticari avukatlar,Avukatlık şirketleri,Antalya Ticaret hukuku Avukatı Ne iş Yapar