Deniz Ticareti ve Taşıma Hukuku Kapsamında Davalar

deniz-ticareti-ve-taşıma-hukuku

Deniz Ticareti Hukuku, iki taraf arasındaki mal alışverişinin deniz yolu ile gerçekleştirildiği hallerde uygulanan hukuk dalıdır. Taşıma Hukuku ise kişi veya eşyaların deniz dışında kara, hava veya demiryolu ile taşındığı hallerde söz konusu olmaktadır. Deniz ticareti ve taşıma hukuku denildiğinde her ne kadar akla ilk olarak “gemi” geliyor olsa da bir turizm bölgesi olan ve aynı zamanda Serbest Bölge sayesinde Türkiye’nin en büyük yat üreticileri arasında bulunan Antalya’nın “yatçılık” konusunda ne denli önemli bir bölge olduğu da kuşkusuzdur.

Güneş & Güneş'te; müvekkillerimizin navlun ve gemi kiralama sözleşmelerinin hazırlanması, gerektiğinde sözleşmelerin tadili ve feshi işlemlerinde temsil, sözleşme ihlali hallerinde ihlalin sonlandırılması ve doğacak zararların karşılanması üzere karşı taraf ile müzakerelere katılma, arabuluculuk kurumuna başvurma, varsa sözleşmedeki tahkim şartının uygulanmasını sağlama, mahkemelerde dava açma, suç duyurusunda bulunma ve seferden men kararlarının yetkili kurumlar vasıtasıyla yerine getirilmesi işlemlerinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bunun yanı sıra hukuk bürosu olarak deniz ticaret ve taşıma hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi için arabuluculuk merkezleri ile tahkim kurullarına başvurular, prosedürlerin işletilmesi, yargılama sırasında veya öncesinde ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, hapis hakkı kullanılması, seferden men gibi işlemlerin takibi; yargılama sonunda alınan nihai kararların uygulanması üzerine cebri icraya müracaat etme ve aleyhte verilen kararlara karşı itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurma konuları ile ilgili olarak da avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Ayrıca hukuk bürosu olarak Deniz Ticareti ve Taşıma Hukukuna ilişkin güncel bilgiler de Serbest Bölge Mevzuatına ilişkin gelişmelerle birlikte takip edilerek, müvekkiller için gerek özel gerekse ticari amaçlı kullanımlarda yat yapım, bakım ve onarım sözleşmeleri, yatların sicillere kayıtları, ülkeye giriş çıkışları esnasında gerekli olan hukuki prosedürlerin işletilmesi

ile bu gibi konulardan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Tüm bu konuların yanı sıra gemiler ve yatlar için deniz kazaları söz konusu olabilmektedir. Bu kazalar sonucunda gemi ya da yatların batması, kayıp sayılmasının yanı sıra fiziksel veya maddi kayıplar da oluşabilmektedir. Hukuk büromuzda, deniz kazası sonucu oluşan deniz ve çevre kirliliği zararlarının tazmini davalarında ve idari para cezalarına itiraz işlemlerinde temsil, deniz kazası sonucunda doğacak zararların tazmini için dava açma, şartları oluştuğu takdirde suç duyurusunda bulunma, sigorta şirketlerine başvurma ve üçüncü şahıslara rücu işlemlerinde dava yoluyla avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Deniz Yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi,Deniz ticareti görevli mahkeme, Deniz ticaretinde gemiye veya yüke gelen zarara ne denir, Deniz Ticareti taşıyanın sorumluluğu, Deniz yoluyla eşya taşıma Kanunu, deniz ticareti hukuku. Taşıyıcının sorumluluğu, Yargıtay Kararı, Deniz Ticareti Hukuku donatanın sorumluluğu