Vergi Uyuşmazlıkları ve Vergi Davaları

Vergi-Hukuku

Vergi Hukuku; Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinin gelir elde etme yöntemlerinden biri olan verginin niteliği, doğuşu, tahsili ve ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların nasıl giderileceğine ilişkin kuralları kapsayan hukuk dalıdır. Vergi hukukunda taraflardan biri her zaman Devlet veya kamu tüzel kişiliği olduğundan, vergi yükümlüsü olan gerçek veya tüzel kişilikler daha güçsüz konumda bulunmaktadır. Bu nedenle bu alanda çıkacak uyuşmazlıkların bir hukuk bürosu ile işbirliği yapılarak çözüme ulaştırılması, ilgili hakkın elde edilmesini kolaylaştıracaktır.

Güneş & Güneş olarak vergi yükümlüsü müvekkillerimize başta Vergi Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıkların çözümü olmak üzere vergi yapılandırılması, çeşitli usul kuralları çerçevesinde müvekkillerimizin vergi sorumluluk kapsamının yeniden belirlenmesi ve istenildiği takdirde zamanaşımına uğrasa dahi geçmiş dönem vergi borçlarını tahakkuk ettirip ödenmesi konusunda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Anahtar Kelimeler : Maddi Vergi Hukuku, Vergi hukuku özellikleri, Vergi hukuku kapsamına girenler, Vergi hukukunun konuları nelerdir?,Şekli vergi hukuku nedir?, Vergi hukukunun temel ilkeleri nelerdir?