Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.

GÜNEŞ & GÜNEŞ HUKUK BÜROSU

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (başvuru sahibi), KVKK’ nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Hukuk Büromuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilir.

Başvuruların tarafımıza ulaştırılma yöntem ve usulleri:

1-ŞAHSEN başvuru yapılacaksa başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile KVKK kapsamında Bilgi Taleplidir yazan zarfla Merkez Mah. Barış Manço Cad. Kervansaray Sit. 3G/3 Kemer/ANTALYA adresine yapılması

2-Başvuru, Noter vasıtasıyla ya da iadeli taahhütlü şahsi veya vekil vasıtasıyla yapılacaksa TEBLİGAT ZARFINA bilgi taleplidir yazılarak Merkez Mah. Barış Manço Cad. Kervansaray Sit. 3G/3 Kemer/ANTALYA adresine gönderilmesi

3-Başvuru elektronik ortamda yapılacaksa, güvenli elektronik imza ile imzalanarak, e-postanın konu kısmına KVKK bilgi talebidir yazılarak [email protected] adresine gönderilmesi hallerinde geçerli olacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’ nın 13. Maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Konuya ilişkin cevabi yanıtımız yine aynı yasanın 13. maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

BAŞVURU FORMUNU TIKLA İNDİR