Yabancılar Hukuku Davaları

yabancılar-hukuku

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda açıkça herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu hükme bağlanmıştır. Ancak Anayasanın bazı düzenlemelerinde istisnai olarak yabancılar hariç tutulmuş, sadece vatandaşların hakları tanımlanıp güvence altına alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere Anayasa ve diğer yasalar ile getirilmiş sınırlamaların ve sınırlamalara karşı yabancılara bahşedilen hakların gerekçe, esas ve usul anlamında düzenlenerek ülkedeki yabancılara uygulanış rejimi de Yabancılar Hukuku şeklinde nitelendirilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve hukukumuzda “yabancı” olarak nitelendirilen kişilerin hakları gerek kanunlarla gerekse uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınmıştır. Yabancılar için “geri gönderme yasağı” büyük bir önem arz etmektedir. Bir yabancının, sınır dışı edilerek ülkesine gönderilmesi halinde hayatının ya da özgürlüğünün tehdit altında olacağı durumlarda geri gönderme yasağı gündeme gelebilir.

Türkiye’de yaşayan, çalışan ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan yabancıların, ülkemizde gerek kişisel gerekse ticari faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilmeleri ve sınır dışı edilme ihtimalini ortadan kaldırabilmeleri adına yabancılar hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık almaları gerektiği takdirde, alanında uzman ve global gelişmeleri takip eden bir hukuk bürosu ile birlikte çalışmaları gerekmektedir.

Güneş & Güneş'te, bu alanda çalışan avukat kadromuz ile müvekkillerimize yabancıların Türkiye’ye girişi, ikamet veya çalışma izni gibi izinler alması, taşınmaz mal edinmesi, uluslararası korunması, cezai sorumlulukları gibi konularda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

Anahtar Kelimeler : Yabancılar ve vatandaşlık Hukuku nedir?, yabancı kimdir yabancılar hukuku?, 64 58 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?, 6458 sayılı kanun nedir?,Yabancılar Kanunu Yönetmeliği,6458 sayılı Kanun,6458 sayılı Kanun mevzuat,6458 sayılı Kanun 2021,Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Antalya yabancılar hukuku avukatı